Registration ClubApp

English version below.

De KNLTB heeft verplicht gesteld dat er online voor banen moet worden gereserveerd om zo extra drukte te voorkomen. Daarom zullen wij gebruik maken van de ClubApp. Via deze app kun je gebruik maken van de 14 banen van de NVLTB. Hieronder vallen dus niét de blauwe banen van de Bongerd. Lees de onderstaande instructies over hoe deze app te gebruiken is. Daarnaast zijn er ook bepaalde looproutes op het terrein ingezet en gelden er instructies omtrent het clubhuis. Het is dus handig (en verplicht!) om de regels die gehanteerd worden op het park te weten en na te leven. Deze zijn te vinden via Rules on tennispark.

Instructies ClubApp
1. Download de ClubApp via de bekende playstores. Het is de app met het groene icoontje van AllUnited (https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.tizin.socie.tennis&hl=nl).

2. Klik op Ik ben nieuw hier en maak een account aan. Doe dit door het mailadres dat bekend is bij ons (dus waarmee je je hebt aangemeld) in te vullen. Maak een wachtwoord aan. Je krijgt hiervan een bevestigingsmail. Deze moet je bevestigen voordat je doorkunt.

3. Zoek bij Clubs naar de NVLTB.

4. Om een baan te reserveren, klik je op het icoontje met drie streepjes linksboven en daarna op Tennisbaan reserveringen. Klik vervolgens op het plusje rechtsonder.

5. Selecteer spelers waarmee je wilt tennissen door op het blauwe plusje te drukken. Vervolgens kun je diegene zijn of haar naam opzoeken. LET OP: Het is niet toegestaan om met meer dan 2 mensen een baan te reserveren! Het reserveren wordt daarnaast door één speler gedaan.

6. Klik op Volgende, en selecteer een baan en tijd. Bovenin zie je de dagen en tijdstippen, en links op je scherm zie je het nummer van de baan. Je kunt voor een single maximaal 45 minuten reserveren en voor een dubbel 90 minuten. De begintijden verschillen per baan. Op sommige banen begin je op het hele uur, op andere om kwart over, half of kwart voor. Zo voorkomen we dat veel mensen tegelijk komen en vertrekken.

7. Klik vervolgens op Bevestigen. Je hebt de baan nu gereserveerd. Je hoeft dus niet meer af te hangen in het clubhuis!

Ook het veranderen van een reservering gaat eenvoudig. Als je een fout maakt, annuleer je de reservering en kun je meteen een nieuwe aanmaken. Als je met iemand anders gaat spelen dan op de reservering staat: annuleren en een nieuwe reservering maken. Als je toch niet kunt op de gereserveerde tijd, annuleer dan meteen zodat andere spelers de baan kunnen reserveren. Je kunt maximaal 3 reserveringen tegelijk doen, waarvan één op een dag.

Via de Ledenlijst kun je alle leden van de NVLTB en Walhalla zien. Mocht je nieuwe mensen zoeken om mee te tennissen kun je hier tussen kijken. Door op iemand zijn naam te klikken en vervolgens op Bekijk spelersprofiel kun je het level van de speler zien. Ook wordt de leeftijd van de speler en mail vermeld, zodat je contact kan opnemen met hem/haar.

We hopen jullie hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht je nog vragen hebben, stuur dan even een mailtje naar technischezaken@gtc-walhalla.nl. Ook kun je altijd vragen stellen via onze appgroepen of een privé-appje naar een van de bestuursleden.

Vergeet niet de regels over aanwezigheid op het tennispark te lezen. Er wordt hierop dagelijks gecontroleerd dus we verwachten dat je je eraan zult houden.

Veel plezier op de tennisbaan!

English version.

Finally, from Wednesday 13 May onwards we can play tennis again! The KNLTB has instructed all tennis associations to only let their members book courts online in advance to prevent big crowds. Therefore, we are using the ClubApp. With this app, you can make use of the 14 courts of the NVTLB (the tennis association we collaborate with). So nót the blue courts from the Bongerd. Read the instructions down below on how to use this app. In addition, there is a certain walking route on the tennispark and there are several rules regarding the use of the clubhouse. Therefore, it’s useful (and obligated!) to have knowledge of these rules and to comply with them. You can find these via Rules on tennispark.

Instructions ClubApp
1. Download the ClubApp on one of the playstores. It’s the app with a green icon from AllUnited (https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.tizin.socie.tennis&hl=nl).

2. Click on Ik ben nieuw hier and make an account. Do this by filling in your mail address that you used in your subscription for Walhalla. Fill in a new password. You will get a mail that you have to confirm before you can move on.

3. Open the app again and search for the NVLTB at Clubs.

4. To book a court, click on the icon with three stripes on the top left, and go to Tennisbaan reserveringen. Next, click on the plus icon on the right bottom.

5. Select players that you want to play tennis with by clicking on the blue plus icon. Next, you can search her/his name. It’s NOT ALLOWED to book a court with more than two people. Reservation only has to be done by one person.

6. Click on Volgende and select a court and time. At the top you see the days and times and on the left of your screen you see the number of the court. You can book a court for a single game for a maximum of 45 minutes. For a double game this is 90 minutes. The starting times differ per court to prevent too many people coming at the same time.

7. Click on Bevestigen. You have now booked the court, so you don’t have to use your card at the clubhouse anymore!

Changing a reservation is also easy. If you make a mistake, you cancel the reservation and make a new one. If you’re playing with someone else than the one on your reservation, you cancel it and make a new one. If you are unable to come, you cancel the reservation so other players can use the court. You can make three reservations at a time, and only one a day.

There’s also a members list with all the members of the NVLTB and Walhalla. When you are searching for new people to tennis with, you can take a look at this list. By clicking on someone’s name and next on Bekijk spelersprofiel, you can see the level of that person. The age of that player and the mail are also mentioned, so you can get in contact with him or her.

We hope we have informed you well enough. If you have any questions left, you can send an mail to technischezaken@gtc-walhalla.nl. You can also always ask questions in our group-apps or send a private message to one of the board members.

Don’t forget to read the rules that are applied at tennis park. This is checked daily so we expect you to stick to it.

But most of all, have fun!