Intro: TEIT

— English below —

Tijdens je introductie tijd bij G.T.C. Walhalla kun je kiezen uit twee type intro’s, de TEIT en TPs. Scroll naar onder en maak van intro de TEIT van je leven! Na je aanmelding voor Walhalla ontvang je een mail met alle info over hoe je je opgeeft. Heb je de mail niet ontvangen of ben je ‘m kwijt? Mail de AIDcie, op AID@gtc-walhalla.nl!

TEIT

TEIT is de introductie periode van G.T.C. Walhalla. Tijdens de TEnnis Introductie Tijd leer je je jaargenoten, tennis en de vereniging in no-time kennen. Zoals altijd bij Walhalla: niets is verplicht. Of je wilt deelnemen aan de TEIT is dan ook je eigen keuze. Naast de TEIT is er ook de keuze voor de tennis ploegjes; lees hieronder meer.

De nieuwe leden worden in introgroepjes van 8-10 leden ingedeeld, bij een mentorkoppel dat je zelf uitkiest. Met je groepje ga je in de eerste periode samen tennissen, eten, borrelen en deelnemen aan gave activiteiten. Bij je al benieuwd naar de planning van de TEIT, check dan snel het schema!

Tijdens de TEIT vind ook de eerstejaarscompetitie plaats, waarin je met je team strijd om het beste, leukste en gezelligste groepje van de vereniging te worden. Leer mensen kennen, en maak van je eerste maanden bij Walhalla de TEIT van je leven!

Nog belangrijk: deelname aan de TEIT is vrijwillig, en is geen ontgroening. Als je je eenmaal opgeeft, wordt er wel van je verwacht dat je je inzet binnen je groepje, en aanwezig bent tijdens de activiteiten. Dit kan in de eerste weken lastig te combineren zijn met de introperiode bij andere verenigingen. Heb je hierover vragen? Schiet iemand van de AID commissie aan, of stuur een mailtje naar AID@gtc-walhalla.nl. De deadline voor het opgeven voor de TEIT is vrijdag 3 september, 23:59.

TPs

Dan de TPs, oftewel tennis ploegjes. Heb je geen zin om je te committen aan een introperiode met activiteiten en borrels? Geen probleem! Als je je inschrijft voor de TPs wordt je ingedeeld in een groepje eerstejaars van hetzelfde niveau, om zo ook je jaargenoten en tennismaatjes te leren kennen. Aan de TPs zijn geen verplichtingen gekoppeld, maar hoe leuk zou het zijn om ook met je TP mee te doen aan activiteiten, racketavonden, borrels en Kooko’s? Het kan en mag bij Walhalla allemaal!

English version

During your introduction at G.T.C. Walhalla you can choose for two types of introductions, the TEIT and TP’s. Scroll down and make of the intro de time (TEIT) of your life! After your subscription for Walhalla you will receive a welcome email with all the information how to enroll. Didn’t you receive the email or have you lost it? Mail the AIDcie, AID@gtc-walhalla.nl!

TEIT

TEIT is the introduction period of G.T.C. Walhalla. During the Tennis Introduction Time you will get to know your fellow year members, playing tennis and the association in no time. As with everything at Walhalla, nothing is mandatory. Whether you join TEIT or not is your own choice. Beside the TEIT there is also the choice to join a tennis team: underneath more about this.

The new members will be divided in groups of 8-10 persons, with a mentor-couple that you will choose yourself. In the first person you and your group will play tennis, drink and participate in activities. Are you curious about the planning of TEIT? Check out the schedule.

During TEIT the First Years competition will take place, in which you battle with your team to become the best, nicest and most fun group of the association. Learn new people, and make of your first months at Walhalla the TEIT of your life!

Important: participation with TEIT is voluntarily, and is not a fraternity hazing. If you enroll, you are nevertheless to show some effort and are present with the activities. This might difficult to combine with the introduction period of lets say a student association and we understand. Therefore, if you any questions? Speak with someone from the AIDCie or send an email to AID@gtc-walhalla.nl. The deadline to enroll for TEIT is Friday the 3th of September, 23:59.

TP’s

Then there are the TP’s, or in other words tennis teams. Don’t you want to commit yourself to an introdutionperiopd with activities and drinks? No problem! If you enroll for the TP’s you will be divided in a group of first years students with the same tennis playhing level, and in this way you can get to know your year and tennismates. There will be no obligations on the TP’s, but how fun it is to also participate in activites, racketevening, drinks or kooko’s? It is and can be all possible at Walhalla!